A-F          G-L     
     M-P          Q-Ö

 

 

 


ORDFÖRKLARINGAR

AMINOSYRA
En organisk syra som innehåller en aminogrupp. Då flera aminosyramolekyler kopplas ihop, uppstår polypeptider och proteiner. De för kroppen nödvändiga aminosyrorna, bildas inte i människans egen ämnesomsättning, utan måste intas via födan.

ANTIOXIDANTIA

En förening som förhindrar oxidation. Den förenar sig kemiskt med fria syreradikaler och föreningar, som producerar syreradikaler. Antioxidanter skyddar cellen genom att reagera med den oxiderande faktorn och oskadliggöra den.

ENZYM
Är specialiserade proteinmolekyler som katalyserar, eller påskyndar biokemiska reaktioner. De är aktiva i alla aspekter av metabolism, tillväxt och utveckling.

FRIA RADIKALER
Är aggressiva ämnen som bildas i kroppen. Det är en naturlig men negativ "restprodukt" vid cellernas energiförbränning och leverns avgiftningsprocess. Vid lagom belastning balanseras de fria radikalerna av antioxidanter i en väl balanserad kost. Dagens levnadsvillkor bidrar också så att yttre faktorer som stress, rökning, vissa läkemedel, miljögifter, alkohol och tungmetaller påverkar utvecklingen av fria radikaler. Sport och fysisk aktivitet ökar också kroppens fria radikaler.

GAMMALINOLENSYRA (GLA)
Är en fettsyra med antiinflammatorisk effekt. Det befrämjar frisk hud och hår samt naglar. Gynnsam effekt även vid PMS och artrit
.
IMMUNSYSTEM
Immunsystemet behövs för att upprätthålla en allsidig balans i ämnesomsättningen och förebygger på så vis sjukdomar och åldrande i förtid. Immunsystemet skyddar oss mot alla slags akuta och kroniska sjukdomar, infektioner och åderförkalkning mm. Människans immunförsvar försvagas med stigande ålder samt av yttre faktorer!!!!!

KALCIUM (mineral)
Är den viktigaste byggstenen i skelettet och hjälper till att reglera nerv- och muskelfunktionerna.

KALIUM (mineral)
Ett komplement till natrium i kroppen

KOPPAR (mineral)
Kompletterar zink och är viktigt för att de röda blodkropparna ska kunna tillgodose järnbehovet.

KROM
Är nödvändigt för normal insulinverkan i kroppen. Hjälper till att stabilisera blod-sockerhalten och kan hjälpa kroppen att förbränna fett.

MAGNESIUM (mineral)
Kompletterar kalcium. I rätt proportioner verkar de för att överföringen av elektriska impulser i nerverna och musklerna sker optimalt. De har en milt avslappnande effekt på nerver och muskler.

MANGAN (spårämne)
Tillhör SOD-enzymsystemet, i likhet med zink och koppar, och fungerar som antioxidantia. Därigenom skyddar mangan cellerna mot sjukdom.

MINERALER
Är nödvändiga för att kroppen ska fungera normalt. Kroppen kan inte själv tillverka mineraler. Mineraler är näringsämnen som förekommer naturligt i jordmånen. Moderna lantbruksmetoder, lagring, besprutning och bearbetning leder ofta till att matens innehåll av mineraler har minskats.

PROTEIN
Har en mycket komplex kemi. Förutom energikälla bygger de upp många vävnader i kroppen, som muskler, hud och benstomme, de utgör beståndsdelar i cellernas maskineri och de reglerar många livsfunktioner.

QUERCITIN

Är en BIOFLAVONOID. Quercitin tycks stabilisera membranen på de celler som frigör histamin, den substans som leder till pollenreaktioner. Dess verkan är förebyggande snarare än symptombehandlande.

SELEN
(spårämne)
Är en antioxidant som skyddar mot cellskador och höjer immunförsvaret. Selen neutraliserar fria radikaler och samverkar med vitamin E i kroppen

SOD (Superoxiddismutas)
Ett enzym som bla reducerar fria syreradikaler och fungerar som antioxidantia och cellskydd. SOD är på femte plats bland proteinerna i kroppen. Det ingår i alla våra celler.

SUPEROXIDRADIKAL
Fri syreradikal.

UIE Universe Induced Energy
Är livsenergi från solen och strålningen kallas Ultra Maroon.Denna energi har en frekvens på 4-6 Herz, och samstämmer med delar av kroppens frekvens som ligger mellan 6-14 Herz.

ZINK (spårämne)
Är nödvändigt för normal tillväxt. Viktig för bla immunförsvaret, för gravida och sårläkning. Antioxidant.

This website is best viewed in 1024 x 768 resolution.
Copyright © 2004 K-link-norway.no