Broschyr

K-Links hälsokoncept

K-Link arbetar enligt ett hälsokoncept där avsikten är att få kroppen att fungera så optimalt som möjligt.

Många anser att man är frisk så länge man inte behöver gå till läkaren. Målet måste emellertid vara att fungera optimalt både fysiskt och psykiskt.

Traditionell” förorening av luft och vatten känner de flesta till. Det finns emellertid även en rad andra föroreningskällor som påverkar kroppen. Exempel på detta är besprutningsmedel på frukt och grönsaker, antibiotika och hormoner i djurfoder, stressande livssituationer och strålning från elektronisk utrustning. Detta belastar också vår hälsa.

Det är därför allt viktigare att själv ansvara för sin hälsa och att ge kroppen bästa möjliga levnadsvillkor.

K-links hälsokoncept utgår från att en stor del av våra problem uppstår på grund av fel i matsmältningssystemet. Den moderna, raffinerade maten hämmar de normala processerna i tarmkanalen och förhindra upptagning av näringsämnen som ska bygga upp kroppen. Samtidigt förorenar ackumulerade avfallsprodukter och gifter blodet.

 

FORTSÄTT

This website is best viewed in 1024 x 768 resolution.
Copyright © 2004 K-link-norway.no