Aminosyrer
En byggekloss av protein. Kroppen bruker mer enn 20 forskjellige aminosyrer for å produsere ulike proteiner i muskel - hår- hud - blod og andre vev.

Antioksidant
En forbindelse som nøytraliserer frie radikaler eller
fohindrer kjemiske reaksjoner utløst av frie radikaler.

Frie Radikaler
Ustabile molekyler i blodet som søker opp, angriper og skader omliggende molekyler og utløser en kontinuerlig kjedereaksjon av formering av frie radikaler og molekylær skade. Denne kjedereaksjonen kan føre til betydelig skade
på celle membraner, DNA og vevsproteiner.

 

 


 

 

Krom
Et spormineral som gir kostholdsstøtte til den normale glukosemetabolismen

Metabolisme
Kjemiske reaksjoner som oppstår i kroppen og som gjør det mulig for celler å utløse energi fra matvarer, konvertere en substans til en annen og forberede sluttproduktet for utskillelse.

Selen
Et essensielt spormineral og komplement til det oksideringshemmende enzymet glutation peroksidase.

Sink
Et sporelement som er viktig for normal forplantning og immun funksjon. Komplement til antioksydant enzymet superoksid dismutase (SOD)

  Tilbake til start siden

 

This website is best viewed in 1024 x 768 resolution.
Copyright © 2004 K-link-norway.no